MISIONI

Departamenti i projektimit lindi si një studio e mirëfilltë projektimi ku bashkohen kompetenca dhe figura profesionale nga disiplina të ndryshme, me qëllim hulumtimin 360 gradë të projektit dhe zhvillimin e tij në formë harmonike dhe të integruar nga konceptimi deri në ndjekjen e cilësisë së punimeve gjatë zbatimit.

Departamenti i projektimit angazhohet në projekte të brendshme të kompanisë, në projekte publike dhe private.