AKTIVITETET KRYESORE TË NDËRTIMIT TË KOMPANIVE JANË