Landfilli Berat

QEVERIA E KONFEDERATES ZVICERANE – Sekretariati Shtetëror për Çështjet Ekonomike (SECO) – Përmirësimi i tre Deponive në Qarkun e Beratit