Rruga Ura Gorices

Rikonstruksion I trotuareve, parmakeve dhe ndricimit ne segmentin Ura e Varur – Ura e Gorices Berat