Tirane, ofroj vend pune IT MENAXHER

Kompania “SALILLARI Sh.p.k”, Lider në sektorin e ndërtimit me më shumë se 25 vjet përvojë, përshtatet me karakteristikat e secilit projekt për të krijuar zgjidhje inxhinierike dhe inovative.
“SALILLARI Sh.p.k” aktivitetin e ndërtimit e ka në: Infrastrukturë, Ndërtime Civile, Ujsjellës, Shpim të naftës, Prodhimi i Materialeve Ndërtimore, Punime të tjera inxhinierike, Punime në port detar, Aeroport, Punime Industriale dhe Ndërtimore, Projektimi i Punimeve Civile dhe Industriale, etj..
Shërbimet tona shtrihen nga planifikimi dhe investimi fillestar, deri në fillimin dhe funksionimin.
“SALILLARI Sh.p.k” shpall pozicion të lirë pune IT MENAXHER.

PËRSHKRIMI I PUNËS

 • Menaxhon dhe ndjek detyrat e përditshme të departamentit IT.
 • Zbaton zgjidhje teknike si dhe ideon zgjidhje të reja për cështjet dhe problematikat e ndryshme të ngritura nga departamentet përkatese.
 • Instalon dhe administron pjesen hardware/ software dhe asiston në përdorimin e tyre nga kompania.
 • Koordinon nevojat e punonjësve, vendoreve dhe kontraktoreve remote ose në terren
 • Administron rrjetin dhe sigurinë e të dhënave, duke përfshirë active directory, group policies, firewalls, antivirus, etj…
 • Merr pjesë në implementimin dhe konfigurimin e sistemeve të reja si dhe kryen trajnimin e punonjësve të kompanisë.
 • Monitoron në kohë reale paisjet qëndrore në server room dhe verifikon në mënyrë periodike log-et përkatëse.
 • Kryen diagnostifikimin e alarmeve të ndryshme/ problematikave të shfaqura në paisjet qëndrore si dhe zbaton zgjidhjet përkatëse.
 • Monitoron në kohë reale dhe kontrollon funksionalitetin e rrjetit LAN/ WLAN. Verifikon komunikimet VPN Site to Site dhe Remote Client.
 • Mbron të dhënat nga infiltrimet e jashtme. Verifikon në mënyrë periodike log-et e Firewall-it dhe Antivirus-it për prezencë të sulmeve apo tentativave të ndryshme të tipit DDos si dhe viruseve të mundshme në rrjetin e brëndshëm.
 • Inspekton rregullisht dhomat e server-it të kompanisë.
 • Verifikon versionet e programeve të instaluara në PC, kryen përditësimin e tyre si dhe aplikon patch-e të ndryshme.
 • Kontrollon funksionalitetin e sistemit të video-survejimit dhe akses kontrollit
 • Inventarizon dhe mban dokumentacion përkatës për cdo paisje
 • Mban marrëdhënie me furnitoret dhe përditesohet me produktet e reja në treg
 • Përpilon raport ditor në lidhje me aktivitetin e zhvilluar si dhe problematikat e zgjidhura

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Diplomë në Informatike, Teknologjinë e Informacionit, Shkenca Kompjuterike ose në degë të ngjashme.
 • Çertifikime në Cisco, Microsoft.
 • Njohuri të mira në sistemet e operimit Windows/Linux, Server & Storage, Sisteme Antivirus, Sisteme Kamerash etj.
 • Të ketë eksperiencë mbi 5 vjet.
 • Të jetë i komunikueshëm.
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze

APLIKIMI
Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë C.V. në adresën e-mail: hr@salillari.al
, ose të kontaktojnë për çdo informacion në numrin e telefonit: +355682055689.
* Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.
* Kompania “SALILLARI shpk” merr përsipër që të dhënat e kandidatëve të trajtohen në konfidencialitet të plotë.

Open chat
💬 Mund te na kontaktoni ketu ?