Tirane, ofrohet vend pune INXHINIER/E GJEOTEKNIK

Kompania “SALILLARI Sh.p.k”, Lider në sektorin e ndërtimit me më shumë se 25 vjet përvojë, përshtatet me karakteristikat e secilit projekt për të krijuar zgjidhje inxhinierike dhe inovative.
“SALILLARI Sh.p.k” zhvillon aktivitetin në: Infrastrukturë, Ndërtime Civile, Ujsjellës, Shpim të naftës, Prodhimi i Materialeve Ndërtimore, Punime të tjera inxhinierike, Punime në port detar, Aeroport, Punime Industriale dhe Ndërtimore, Projektimi i Punimeve Civile dhe Industriale, etj..
Shërbimet tona shtrihen nga planifikimi dhe investimi fillestar, deri në fillimin dhe funksionimin.

“SALILLARI Sh.p.k” 
shpall pozicion të lirë pune INXHINIER/E GJEOTEKNIK

DETYRAT KRYESORE:

 • Mbledhja dhe analizimi i të dhënave gjeoteknike.
 • Analizimi rreziqeve gjeologjike duke u siguruar që çdo faktor që ndikon në punimet inxhinierike te identifikohet dhe menaxhohet
 • Këshillim për procedurat e kërkuara dhe përshtatshmërinë e materialeve të ndërtimit
 • Përdorimi i programeve kompjuterike të specializuar për krijimin e modeleve analitike 2D dhe 3D
 • Konsultimi i hartave gjeologjike dhe fotografive ajrore
 • Asistimi në hartimin e strukturave të ndërtuara, duke përdorur programe kompjuterike ose llogaritje te specializuara
 • Planifikimi i hetimeve të hollësishme në terren nepermjet sondimeve dhe analizave te mostrave
 • Mbikëqyrja e hetimeve dhe formacioneve tokësore
 • Këshillimi dhe testimi i një sërë materialesh ndërtimore duke përfshirë rërë, zhavorr, tulla dhe argjilë
 • Analizimi i vendeve dhe projekteve për cështje të ndjeshme ndaj mjedisit, si vend depozitime etj.


KRITERET E KERKUARA:

 • Të ketë kryer master professional, Dega Gjeoteknike, në Fakultetin e Inxhinierisë së ndërtimit.
 • Të ketë mbi 5 vjet përvojë pune.
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze, çertifikuar mbi nivelin B2.
 • Të zotërojë programet computerike teknike: CAD, SAP, etj..

APLIKIMI
Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë C.V. e tyre në adresën e-mail: hr@salillari.al ose të kontaktojnë për çdo informacion në numrin e telefonit: +355682055689.
* Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.
* Kompania “SALILLARI shpk” merr përsipër që të dhënat e kandidatëve të trajtohen në konfidencialitet të plotë.

Open chat
💬 Mund te na kontaktoni ketu ?