Tirane, ofrohet vend pune INXHINIER/E ELEKTRIK për PROJEKTIM

Kompania “SALILLARI Sh.p.k”, Lider në sektorin e ndërtimit me më shumë se 25 vjet përvojë, përshtatet me karakteristikat e secilit projekt për të krijuar zgjidhje inxhinierike dhe inovative.
“SALILLARI Sh.p.k” aktivitetin e ndërtimit e ka në: Infrastrukturë, Ndërtime Civile, Ujsjellës, Shpim të naftës, Prodhimi i Materialeve Ndërtimore, Punime të tjera inxhinierike, Punime në port detar, Aeroport, Punime Industriale dhe Ndërtimore, Projektimi i Punimeve Civile dhe Industriale, etj..
Shërbimet tona shtrihen nga planifikimi dhe investimi fillestar, deri në fillimin dhe funksionimin.

“SALILLARI Sh.p.k” shpall pozicion të lirë pune INXHINIER/E ELEKTRIK për PROJEKTIM

DETYRAT KRYESORE:

 • Inxhinieri Elektrik është përgjegjës për hartimin e projektit, vizatimeve, pregatitjen e relacionit teknik dhe të preventivit, deri në dorëzimin e paketës së plotë të projektit.
 • Inxhinieri Elektrik kordinon me disiplinat e tjera për të hartuar projektin, referuar normave dhe standardeve në fuqi.
 • Inxhinieri Elektrik, referuar standardeve dhe normave në fuqi, menaxhon kostot teknike ekonomike të fazës së projekteve.

PËRGJEGJËSITË:

 • Harton projektin elektrik në bashkëpunim me disiplinat e tjera.
 • Harton detajet e nevojshme të projektit.
 • Të njohë normat dhe standardet në fuqi, ato shqiptare dhe të huaja.
 • Të hartojë relacionin teknik dhe specifikimet e produkteve.
 • Të hartojë preventivin e plotë të projektit.
 • Të hartojë vizatimin përfundimtar sipas ndryshimeve që vijnë nga kantieret.

KRITERET DHE AFTESITË KRYESORE:

 • Diplomë në Inxhinieri Elektrike, përbën përparësi Liçensa Elektrike.
 • Të njohë dhe të punojë në programin AutoCad, Microsoft Office dhe Dialux.
 • Të ketë njohuri mbi normat dhe standardet e projektimit.
 • Të ketë mbi 3 vite experiencë në projektimi si Inxhinierisë Elektrike, si dhe të ketë aftesi të shkëlqyera organizative.
 • Të zotërojë gjuhën angleze.

APLIKIMI:
Të interesuarit mund të dërgojnë C.V. e tyre, shoqeruar me letër reference, në adresen e-mail: hr@salillari.al ose të kontaktojnë tek numri i telefonit: +355682055689.
* Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Open chat
💬 Mund te na kontaktoni ketu ?