Call us today +355 4 450 0945 | info@salillari.al
NDËRTIMI I URËS PËRMBI LUMIN LANA TEK RRUGA “DËSHMORËT E 4 SHKURTIT“
RIKONSTRUKSION I URËS “Gorica”
RECONSTRUCTION OF REPUBLIKA BOULEVARD AND TEODOR MUZAKA SQUARE

PROJEKTE NË VAZHDIM:

01
MIRËMBAJTJA E RRUGËVE TË JUGUT TË SHQIPËRISË

24.01.2017 5 Vjet ARA

02
NDËRTIMI - ASFALTIMI I RRUGËS CËRRIK-BELSH-DRAGOT KUÇOVË-URA VAJGURORE

20.06.2017 - 19.12.2018 18 Muaj FSHZH

03
NDËRTIMI I RRUGËS SË RRUGËS SKRAPAR- PËRMET LOT 1

24.04.2017 - 24.04.2019 24 Muaj ARRSH

04
NDËRTIMI, PËRMIRËSIMI, SHFRYTËZIMI DHE MIRËMBAJTJA E AUTOSTRADES MILOT-MORINË.

Aprovuar me vkm nr. 870 data 14\12\2017 Ministria e Transportit dhe Infrastruktures

05
NDËRTIMI, KONSTRUKTIMI, FINANCIMI, FUNKSIONIMI, MIRËMBAJTJA DHE TRANSFERIMI I TERMINALIT TË TRANSPORTIT PUBLIK TIRANË

33 Vjet Bashkia Tiranës