REPARTI I KONSTRUKSIONEVE METALIKE

Në këtë repart prodhohen konstruksione metalike me mënyrat dhe makineritë më bashkëkohore të përpunimit te metaleve. Fusha e prodhimtarisë është e gjerë. Përfshin prodhimin e konstruksioneve të lehta dhe të rënda.

Proçeset e prerjes kryhen me makineri të gjeneratës së fundit. Disa nga makineritë e prerjes janë: Plasma Bevel CNC, Plasma Tub CNC, Laser CNC etj.

Kthimi i llamarinave kryhet me makineritë Piegatrice CNC, gjatësi 6 m, me 8 akse, 400 Ton. Kalandrimi i llamarinavee me Kalander CNC, 4 rula. Kthimi i profileve tubolare bëhet me Piegatubi CNC. Kalandrimi i profileve me Kalander CNC, 3 rvc ula. Tornimet dhe frezimet e detaleve bëhen me Torno CNC dhe Frezë CNC.

Saldimi kryhet me mjetet më të fundit të teknologjisë së saldimit:

  • me hark të zhytur me Robot saldimi 1000A AC/DC.
  • Saldim MIG
  • Saldim TIG AC/DC
  • Saldim MAG