NDËRTIMI

Gjatë viteve kompania Salillari ka qënë aktive dhe ka realizuar projekte që përfshijnë:

ndërtime civile dhe industriale, rrugë dhe vepra arti, ujësjellësa dhe landfille, rrjete elektrike dhe hidraulike, sisteme të ndryshme mekanike.

Sot është kompani lider në tregun e ndërtimit në Shqipëri duke gëzuar respektin e klientëve prej eksperiencës shumvjecare, cilësisë të lartë te punimeve, etikës së biznesit dhe profesionalizmit të lartë.