Shkolla Ramazan Subashi, Marikaj

FSHZH- Rindertimi I objekteve arsimore “Shkolla 9-vjecare Ahmetaq Ahmetaq, Vore dhe Shkolla 9-vjecare “Ramazan Subashi Marikaj Vore

Shkolla Fush Prezë, Ahmetaq

FSHZH-Rindertimi I objekteve arsimore “Shkolla 9-vjecare Ahmetaq Ahmetaq, Vore dhe Shkolla 9-vjecare “Ramazan Subashi Marikaj Vore

7 Xhuxhat

Bashkia Tirane-“Rikonceptim i parkut te lojrave te femijeve dhe parkim publik 2 kate nen toke ne rrugen e Elbasanit”

Marikaj

Ndertese administrative 4 kat, magazine, vendqendrim automjetesh 1-2 kat dhe mur rrethues fshati Marikaj

Pazari I ri

AADF-Rikonstruksion Pazari i Ri Tirane; Rikualifikim urban I sheshit “Avni Rustemi” dhe pazarit te Ri bashkia tirane lot. Rikonstruksioni I markates se mish- peshkut ne sheshin e Pazarit te ri