Tirane, ofroj vend pune INXHINIER/E PROKURIMESH

Kompania “SALILLARI Sh.p.k”, Lider në sektorin e ndërtimit me më shumë se 25 vjet përvojë, përshtatet me karakteristikat e secilit projekt për të krijuar zgjidhje inxhinierike dhe inovative.
“SALILLARI Sh.p.k” aktivitetin e ndërtimit e ka në: Infrastrukturë, Ndërtime Civile, Ujsjellës, Shpim të naftës, Prodhimi i Materialeve Ndërtimore, Punime të tjera inxhinierike, Punime në port detar, Aeroport, Punime Industriale dhe Ndërtimore, Projektimi i Punimeve Civile dhe Industriale, etj..
Shërbimet tona shtrihen nga planifikimi dhe investimi fillestar, deri në fillimin dhe funksionimin.
“SALILLARI Sh.p.k” shpall pozicion të lirë pune INXHINIER/E PROKURIMESH

DETYRAT KRYESORE

 • Përgatit kërkesën për ofertë në bazë të nevojave të tenderit.
 • Përgatit analizën përmbledhëse të ofertave të marra dhe kontrollon nëse ofertat përkatëse janë në përputhje me kërkesat e projektit dhe specifikimeve teknike të tenderit
 • Zhvillon dhe implementon politikat dhe procedurat e prokurimit.
 • Përgatit dokumentat për tenderat apo mënyrat e tjera që do të kontaktojë me furnitorët potenciale.
 • Përgatit dhe ruan dosjen e dokumentacionit të prokurimit.
 • Bashkëpunon ngushtë me Departamentin Juridik, në lidhje me tenderat dhe prokurimet.
 • Plotëson dhe mirëmban dokumentat e nevojshem teknike, të kompanisë, për pjesëmarrjen në tendera.
 • Bashkëpunon me inxhinierët e kompanisë për ploteëimin e kërkesave specifike për tu plotësuar në tender.
 • Harton dhe modifikon dokumentat teknike të kërkuar në tender si:
  • Metodologjine e punimeve.
  • Grafikun e punimeve.
  • Planin e menxhimit të sigurisënë kantier (HSE Plan) në bashkëpunim me departamentin e HSE të kompanisë.
  • Planin e monitorimit dhe kontrollit të cilësisë (QA/QC Plan).
  • Planin e monitorimit dhe ndikimit në mjedis (ESHS Plan) në bashkëpunim me Inxhinierët e mjedisit të kompanisë.
 • Përzgjedh kontratat e ngjashme të cilat janë ekzekutuar nga kompania dhe kontrollon përputhshmërinë e tyre me tenderat përkates
 • Analizon dhe zbërthen volumet e kërkuara si kërkesa specifike në tendera referuar kontratave te ngjashme.

KRITERET E KERKUARA

 • Të ketë Diplomë Master në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit (Ndërtim, Hidro, Infrastukturë).
 • Eksperiencë pune mbi 5 vjet në prokurime.
 • Aftesi shumë të mira organizative, komunikuese dhe negociuese.
 • Të jetë përdorues i avancuar i programeve komputerike si Paketa OFFICE, Autocad, etj.
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.Njohja e gjuhes Italiane është plus.
 • Të njohë mire Dokumentacionin Teknik të tenderimit, si: Grafik punimesh, Metodologji punimesh, HSE plan, QA/ QC plan
 • Të jetë e paisur me Leje Drejtimi, Klasi B.

APLIKIMI
Të interesuarit mund të dërgojnë C.V. e tyre në adresën e-mail: hr@salillari.al ose të kontaktojnë tek numri i telefonit: +355682055689.
* Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.
* Kompania “SALILLARI shpk” merr përsipër që të dhënat e kandidatëve të trajtohen në konfidencialitet të plotë.

Open chat
💬 Keni nevojë për ndihmë?