Tirane, ofrohet vend pune MENAXHER PROJEKTI

Kompania “SALILLARI Sh.p.k”, Lider në sektorin e ndërtimit me më shumë se 25 vjet përvojë, përshtatet me karakteristikat e secilit projekt për të krijuar zgjidhje inxhinierike dhe inovative.
“SALILLARI Sh.p.k” zhvillon aktivitetin në: Infrastrukturë, Ndërtime Civile, Ujsjellës, Shpim të naftës, Prodhimi i Materialeve Ndërtimore, Punime të tjera inxhinierike, Punime në port detar, Aeroport, Punime Industriale dhe Ndërtimore, Projektimi i Punimeve Civile dhe Industriale, etj..
Shërbimet tona shtrihen nga planifikimi dhe investimi fillestar, deri në fillimin dhe funksionimin.
“SALILLARI Sh.p.k” shpall pozicion të lirë pune MENAXHER PROJEKTI.

DETYRAT KRYESORE

 • Të planifikojë, ekzekutojë dhe finalizojë zbatimin e projekteve sipas afateve kohore dhe brënda buxhetit të projektit, sipas projekt-preventivit.
 • Duhet të sigurojë dhe interpretojë informacionin teknik dhe financiar në kompani dhe jashtë saj në funksion të realizimit të projektit.
 • Të detajojë dhe kthejë në plan pune objektivat e projektit dhe të mbikëqyrë zbatimin, respektimin e buxhetit dhe të cilësisë nga fillimi deri në përfundimin e projektit.
 • Të zbatojë strategji dhe vlerësime për të reduktuar kostot.
 • Të përfaqësojë kompaninë me palë të treta për temat e lidhura me projektin.
 • Të mbikqyrë dhe të sigurojë, raportojë dhe mbajë përgjegjësi edhe për përformancën e ekipit/stafit të projektit.
 • Të raportojë përpara investitorit dhe CEO të kompanisë në mënyrë periodike në varësi të kërkesave të projektit.

KRITERET E KËRKUARA

 • Të jetë diplomuar në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit.
 • Të ketë njohuri, në nivel të lartë, të gjuhës angleze (çertifikuar).
 • Të përdorë programet komputerike: Microsoft Office, Project, Autocad, (preferohet: Sap. Etabs).
 • Mosha e preferuar deri 50 vjeç.
 • Të ketë mbi10 vjet experiencë.
 • Të jetë i pajisur me leje drejtimi, klasi B.

APLIKIMI
Të interesuarit mund të dërgojnë C.V. e tyre në adresën e-mail: hr@salillari.al ose të kontaktojnë tek numri i telefonit: +35568 20 55 689.
* Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.
* Kompania “SALILLARI shpk” merr përsipër që të dhënat e kandidatëve të trajtohen në konfidencialitet të plotë.

Open chat
💬 Mund te na kontaktoni ketu ?