Tirane, ofrohet vend pune INXHINIER/E HIDROMEKANIK për PROJEKTIM

Kompania “SALILLARI Sh.p.k”, Lider në sektorin e ndërtimit me më shumë se 25 vjet përvojë, përshtatet me karakteristikat e secilit projekt për të krijuar zgjidhje inxhinierike dhe inovative.
“SALILLARI Sh.p.k” aktivitetin e ndërtimit e ka në: Infrastrukturë, Ndërtime Civile, Ujsjellës, Shpim të naftës, Prodhimi i Materialeve Ndërtimore, Punime të tjera inxhinierike, Punime në port detar, Aeroport, Punime Industriale dhe Ndërtimore, Projektimi i Punimeve Civile dhe Industriale, etj..
Shërbimet tona shtrihen nga planifikimi dhe investimi fillestar, deri në fillimin dhe funksionimin.

“SALILLARI Sh.p.k” shpall pozicion të lirë pune INXHINIER/E HIDROMEKANIK për PROJEKTIM.

Inxhinieri Hidromekanik do të jetë pjesë e departamentit të projektimit si pjesë e skuadrës MEP. Raporti zyrë/kantier do të jetë 80/20%. Pozicioni kërkon që të arrihet cilësi në projektimin e impianteve Hidro mekanike, dhe kërkon njohuri te mëparshme me një eksperiencë 2-4 vjeçare. Departamenti i projektimit i përfshin të gjitha disiplinat e tjera të ndërtimit, dhe jep mundësi shume të mira konsultimi dhe përmirësimi të njohurive të ndërtimit. Gjithashtu jepet mundësia që pas projektimit të studiohet zbatimi i këtij projekti nga afër në kantier.

DETYRAT KRYESORE:

 • Njeh bazat inxhinierike të sistemeve HVAC, Impianteve Hidrosanitare dhe Kanalizimeve, Sistemeve të MNZ.
 • Punon dosjen teknike të një objekti të përberë nga Miratimet e Materialeve, Librezat e Masave, As Built lidhur me disiplinën hidromekanike.
 • Projekton sistemet hidromekanike në varësi të detyrës së projektimit dhe përzgjedh impiantet pas prokurimit të tyre. (Përzgjedhja e pompave të furnizimit me ujë, tipologjisë së kondicionerëve etj.).
 • Sistemet që të preferohet të ketë eksperience:
 1. Sisteme VRF
 2. Sisteme Multisplit/Split
 3. Sisteme Ventilimi
 4. Sisteme Chiller
 5. Mbrojtje ndaj Zjarrit – Hidrantë
 6. Mbrojtje ndaj Zjarrit – Sprinkler
 7. Furnizim me Ujë – Godina Civile
 8. Sistemeve Kanalizimeve/Shkarkimeve rezidenciale dhe infrastrukturore.
 • Kryen llogaritjet e nevojshme për projektimin e impianteve si p.sh llogaritje të ngarkesave termike, llogaritje të rënieve të presionit në kanalet e ventilimit, llogaritje të dimensionimit të tubacioneve të shpërndarjes së furnizimit me ujë, llogaritje të dimensionimit të pompave hidrosanitrare dhe atyre të Mbrojtjes ndaj zjarrit.


KRITERET DHE AFTESITË KRYESORE:

 • Të ketë diplomë në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike ose Mjedisit.
 • Të njohë dhe të punojë në programin Microsoft Offic, AutoCad, Revit, etj..
 • Të ketë njohuri mbi normat dhe standardet e projektimit.
 • Të ketë mbi 3 vite experiencë në projektim.
 • Të zotërojë gjuhën angleze.

APLIKIMI
Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë C.V. e tyre në adresën e-mail: hr@salillari.al ose të kontaktojnë për çdo informacion në numrin e telefonit: +355682055689.
* Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.
* Kompania “SALILLARI shpk” merr përsipër që të dhënat e kandidatëve të trajtohen në konfidencialitet të plotë.

Open chat
💬 Mund te na kontaktoni ketu ?