Call us today +355 4 450 0945 | info@salillari.al

HISTORIA JONË

SALILLARI SHPK, u themelua në Berat si një kompani ndërtimi, në vitin 1994. Që atëherë, kompania ka zgjeruar veprimtarinë e saj në të gjithë vendin. Kompania u rrit shumë shpejt gjatë viteve të fundit në përgjigje të kërkesës së industrisë shqiptare të ndërtimit dhe tani është një nga ...

AKTIVITETET KRYESORE TË NDËRTIMIT TË KOMPANIVE JANË:

01
Punimet në infrastrukturën e transportit.

(autostradat, rrugët dhe urat)

02
Ndërtimi i shpimit të naftës në vend, punimet në portin detar dhe të pistës.

03
Punime të tjera inxhinierike

04
Punime industriale dhe ndërtimore.

05
Projektet e ujitjes dhe mbrojtjes së mjedisit.

06
Prodhimi i materialeve ndërtimore.

(si agregatët, betonet, asfaltet etj.) nëpërmjet vendeve të veta të ndërtimit, guroreve, betonit dhe impianteve të asfaltit;

07
Punimet e tubave dhe tubave të ujit.

08
Projektimi i punimeve civile dhe industriale etj.

Kompania është e certifikuar me ISO 9001: 2008, 14001: 2004, 18001: 2007. Veprimtaria e kompanisë ka më shumë se 600 punonjës dhe është mbështetur nga stafi i kualifikuar dhe një gamë e gjerë e makinave bashkëkohore të fuqishme të gjitha në pronësi. Vëmendja e kompanisë është e fokusuar edhe në menaxhimin e resurseve njerëzore, kualifikimin e stafit dhe sigurinë. Gjatë këtyre viteve të aktivitetit të saj, në fushën e infrastrukturës së transportit, punëve civile dhe industriale, kompania ka punuar kryesisht në zbatimin e projekteve të financuara nga Institucionet Financiare Ndërkombëtare si Banka Botërore, EBRD. Delegacioni Evropian, Bashkëpunimi Italian dhe gjithashtu nga Qeveria Shqiptare, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Fondi Amerikano-Shqiptar i Zhvillimit etj. Ndërkohë, kompania përfundoi me sukses projekte të financuara nga kompanitë private shumëkombëshe si: OMV, OCIICENTAL PETROLIUM, CROSKO, INA Në fushën e ndërtimit të shpimit të naftës në vend, nga Albania Beg. Në fazën e parë të ndërtimit të hidrocentralit në Kalivac, nga Maire Tecnimont në Termocentralin e Vlorës etj.

FUSHAT E AKTIVITETEVE KRYESORE TË KOMPANIVE JANË SI MËPOSHTË:

NDËRTIMI

Punime civile dhe industriale, rrugë, rrjeti i ujësjellësit, rrjeti nëntokësor, sistemi elektrik, sisteme të ndryshme mekanike.

PRODHIMI

Guri, gëlqere, materialet e agregatit, stabilizator, asfalt, beton, elemente të ndryshme të prodhimit të parafabrikuar.

DIZENJIMI

Civil, industrial, mekanike, elektrike, survejimi dhe konsultimi.

MEKANIKE DHE TRANSPORT

Shërbimet e transportit të makinerive të rënda, pjesë këmbimi dhe prodhim të pajisjeve, makineri dhe pajisje të tjera, mirëmbajtje dhe riparim.

Kompania është zakonisht kontraktori kryesor në investimet private dhe tenderat për investime publike me institucione të ndryshme të pajisura me prokurë. Në disa tenderë të mëdhenj ndërkombëtarë kompania ka hyrë në JV ose si nënkontraktor. Kompania zotëron dy lokacione prodhimi, një ndërtim dhe katër gurore:

KOMPANIA ËSHTË ORGANIZUAR SI:

Seli në Vorë, Tiranë

Dy zona prodhimi në Ura Vajgurore dhe në Vore - Marikaj, Tiranë.

Dy zona prodhimi në Ura Vajgurore dhe në Vore - Marikaj, Tiranë.